Bazaar - Phần mềm điều khiển phiên bản nguồn mở

Bazaar Phần mềm kiểm soát phiên bản miễn phí

Phần mềm kiểm soát phiên bản nguồn mở dựa trên Python

Dễ dàng hợp tác, theo dõi lịch sử dự án với phần mềm kiểm soát phiên bản nguồn miễn phí và nguồn mở tuyệt vời dựa trên mô hình kho lưu trữ trung tâm và phân tán.

Tổng quan

Bazaar là phần mềm kiểm soát phiên bản nguồn miễn phí và nguồn mở. VCS có mô hình kho lưu trữ trung tâm và phân tán. VCS giúp các nhóm phần mềm làm việc trên cùng một dự án. Bazaar cho phép các nhà phát triển hợp tác và theo dõi lịch sử dự án. Hơn nữa, đó là nền tảng chéo và có sẵn cho các bản phân phối Linux lớn, Mac OS X và Microsoft Windows. Hơn nữa, nó cung cấp các dịch vụ lưu trữ miễn phí thông qua các trang web Launchpad và SourceForge. Bazaar hỗ trợ số lượng các mô hình khác nhau. Nó bao gồm các mô hình cây làm việc tập trung, trực tuyến, phân nhánh và chia sẻ. Trong mô hình trung tâm, các nhà phát triển có thể thanh toán và cam kết như SVN. Các nhà phát triển có thể làm việc ngoại tuyến mà không cần máy chủ trung tâm trong mô hình Offline trực tuyến. Hơn nữa, người dùng có thể sử dụng mô hình phân nhánh tính năng cho các tính năng mới hoặc sửa lỗi. Mô hình cây làm việc được chia sẻ cho phép các nhà phát triển chia sẻ một cây làm việc trên các nhánh. Bazaar hỗ trợ nhiều thực tiễn tốt nhất phát triển phần mềm. Bazaar Run đơn vị kiểm tra trước khi mã cam kết và sáp nhập. Nó cho phép giữ thân cây luôn sẵn sàng để vận chuyển. Bên cạnh đó, các nhóm phần mềm có thể thực hiện đánh giá mã cho các gói phân nhánh và email. Bazaar có kiến ​​trúc plugin tuyệt vời cho phép các nhóm mở rộng chức năng. Nó hỗ trợ API mà các nhà phát triển có thể sử dụng để tích hợp với các công cụ hiện có của họ.

Yêu cầu hệ thống

Bazaar không có bất kỳ tiêu chí độc đáo nào để cài đặt. Vui lòng kiểm tra phần cài đặt.

Đặc trưng

Bazaar được đóng gói đầy đủ với các tính năng hiện đại của phần mềm kiểm soát phiên bản. Một số tính năng chính được liệt kê dưới đây:

  • Nguồn miễn phí và mở
  • Hỗ trợ nền tảng chéo
  • Trung tâm và phân phối
  • Nhanh chóng và hiệu quả
  • có thể mở rộng
  • Lean/Agile
  • Chi nhánh nước ngoài minh bạch
  • Tích hợp trực tiếp Launchpad.net tích hợp
  • Định dạng lưu trữ có thể cắm được
  • Nhẹ và linh hoạt

Cài đặt

Cài đặt trên Ubuntu

Chạy lệnh để thêm PPA vào hệ thống của bạn.

sudo add-apt-repository ppa:bzr/ppa

Chạy lệnh bên dưới để cập nhật kho lưu trữ gói.

sudo apt-get update

Cài đặt chợ.

sudo apt-get install bzr

Cài đặt trên fedora

Chạy lệnh để cài đặt nó trên fedora.

su -c 'yum install bzr'

Cài đặt trên centos/rhel

Kích hoạt kho lưu trữ Epel, trong trường hợp bạn chưa kích hoạt nó.

su -c 'rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm'

Thực thi lệnh.

su -c 'yum install bzr'

Khám phá

Bạn có thể tìm thấy các liên kết sau có liên quan:

 Tiếng Việt