Wildduck là một máy chủ email miễn phí, nguồn mở.

WildDuck Dịch vụ email giao dịch

Máy chủ email nguồn mở tự lưu trữ cho tất cả các nền tảng

Wildduck Mail Server là một máy chủ email nguồn mở cho các thiết lập lớn với API REST tích hợp. Wildduck hỗ trợ các giao thức phổ biến nhất (IMAP, SMTP, POP3)

Tổng quan

Wildduck Mail Server là máy chủ email miễn phí và nguồn mở 100% cho Microsoft Windows, Mac, Linux hoặc bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ Node.js, MongoDB và Redis. Ứng dụng được phát triển trong Node.js, được biết đến với tốc độ của nó. Mã nguồn có sẵn trên GitHub và bạn có thể mở rộng các tính năng bằng cách nhân bản kho lưu trữ. Bạn chỉ nên xem xét sử dụng Wildduck nếu bạn có một số lượng lớn tài khoản email (1000+) với hạn ngạch lớn vì Wildduck được thiết kế để mở rộng theo chiều ngang. Đối với một thiết lập nhỏ hơn nơi mọi thứ phù hợp với một máy chủ, bạn có thể muốn sử dụng một cái gì đó đã được chứng minh như thiết lập Postfix+Dovecot tiêu chuẩn trong ngành. Nó hỗ trợ các giao thức email phổ biến nhất như IMAP, SMTP và POP3. Thay vào đó, nó không sử dụng một hệ thống tệp để lưu trữ tin nhắn email, mọi thứ được lưu trữ bên trong MongoDB. Wildduck dựa trên kiến ​​trúc không có máy chủ, điều đó có nghĩa là tất cả các trường hợp đều không có trạng thái làm tăng thông lượng. Chỉ cần thêm nhiều máy chủ ứng dụng Wildduck phía sau bộ cân bằng tải TCP, không cần phải lo lắng về cách gửi người dùng cụ thể đến các máy chủ thư cụ thể. Ưu điểm lớn nhất của máy chủ thư Wildduck là bảo mật cao. Nó không yêu cầu các đặc quyền gốc, nó không chạm vào hệ thống tệp, không có lệnh shell. Wildduck hỗ trợ mật khẩu cụ thể của ứng dụng và xác thực đa yếu tố làm cho nó trở thành một hệ thống rất an toàn và đáng tin cậy. Mọi thứ có thể được kiểm soát bởi API REST, không cần sửa đổi các tệp cấu hình. Wildduck cung cấp tất cả các chức năng quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cần để chạy máy chủ email của riêng mình. Nếu bạn đang tìm cách thiết lập máy chủ email của riêng mình, thì bạn chắc chắn nên kiểm tra máy chủ thư Wildduck.

Yêu cầu hệ thống

Máy chủ thư Wildduck có thể được cài đặt trên bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ sau

  • Node.js
  • MongoDB
  • Redis

Đặc trưng

Sau đây là các tính năng chính của máy chủ thư Wildduck

  • Rõ nhanh
  • Tuyệt vời cho các tài khoản lớn
  • Có khả năng mở rộng cao
  • Hỗ trợ cho POP3 và IMAP
  • API nghỉ ngơi
  • An ninh nâng cao

Cài đặt

Bạn có thể cài đặt thủ công Máy chủ thư Wildduck theo hướng dẫn bên dưới:

Bước 1 - Nhận mã từ GitHub

$ git clone git://github.com/nodemailer/wildduck.git
$ cd wildduck

Bước 2 - Cài đặt phụ thuộc

$ npm install --production

Bước 3 - Chạy máy chủ

$ node server.js
 Tiếng Việt