Công cụ mạng xã hội miễn phí và nguồn mở

Diaspora Nền tảng mạng xã hội miễn phí

Dịch vụ mạng xã hội theo định hướng riêng tư tự lưu trữ

Diaspora là một mạng xã hội phi tập trung miễn phí cho Facebook. Nó cung cấp cho bạn kiểm soát dữ liệu, kết nối xã hội và các tính năng giao tiếp phong phú.

Tổng quan

Diaspora là một công cụ mạng xã hội nguồn mở miễn phí. Nó rất phù hợp và đi kèm với khả năng tự lưu trữ. Kiến trúc của phần mềm mạng xã hội doanh nghiệp này hỗ trợ phân cấp, nơi mọi người có thể lưu trữ một nhóm. Tuy nhiên, nó nhanh, nhẹ và dễ dàng lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn. Hơn nữa, phần mềm cộng tác miễn phí này rất an toàn, cung cấp quyền riêng tư dữ liệu tối đa và cho phép người dùng thực hiện các kết nối theo sở thích của họ. Diaspora cho phép người dùng tạo nhóm, chia sẻ tài liệu, tệp âm thanh/video và nhiều tùy chọn trò chuyện với biểu tượng cảm xúc. Hơn nữa, những người tham gia có thể phản ứng với các bài đăng, sắp xếp lại thẻ họ và đề cập đến những người tham gia khác sử dụng hashtag. Trên thực tế, mạng xã hội phi tập trung này cho phép bạn tạo ra các nhóm riêng biệt cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Trên hết, người dùng có thể ẩn danh tính của họ trong khi giao tiếp với những người tham gia mạng khác. Diaspora cung cấp tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội lớn khác như tài khoản WordPress, Tumblr và Twitter. Công cụ mạng xã hội này được viết bằng Ruby, Ruby trên đường ray cùng với một số đầu vào từ các ngôn ngữ khác như JavaScript và Haml. Hơn nữa, có một cộng đồng sôi động tích cực trả lời các truy vấn và lỗi. Ngoài ra, tất cả các tài liệu có sẵn liên quan đến phát triển và triển khai.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu thiết lập diaspora bao gồm:

  • Ruby, Rubygems
  • MySQL, Redis, OpenSSL
  • Git, Bundler, Imagemagick

Đặc trưng

Diaspora cung cấp các tính năng chính sau:

  • Tự lưu trữ
  • Phân cấp
  • Tích hợp với Twitter & Tumblr
  • định hướng riêng tư
  • Đề cập, thẻ, biểu tượng cảm xúc, phản ứng
  • Nhóm dựa trên lãi suất
  • có thể mở rộng

Hướng dẫn cài đặt

Chạy lệnh sau để cài đặt các gói

yum install tar make automake gcc gcc-c++ git net-tools cmake libcurl-devel libxml2-devel libffi-devel libxslt-devel wget redis ImageMagick nodejs libpq-devel

Chạy các lệnh sau để thiết lập người dùng cho diaspora

adduser diaspora chmod 755 /home/diaspora su - diaspora cd ~

Sau đó, tạo người dùng với đặc quyền để tạo cơ sở dữ liệu.

CREATE USER diaspora WITH CREATEDB PASSWORD '<password>';

Khi tất cả các yêu cầu trước được cài đặt, hãy chạy lệnh sau để sao chép mã nguồn.

cd ~
git clone -b master https://github.com/diaspora/diaspora.git
cd diaspora

Sao chép các tệp cấu hình

cp config/database.yml.example config/database.yml
cp config/diaspora.toml.example config/diaspora.toml

Tên người dùng: Đảm bảo sử dụng đúng tên người dùng bạn đã tạo cho diaspora. Mật khẩu: Đảm bảo sử dụng đúng mật khẩu cho người dùng mà bạn đã tạo cho Diaspora.

Bạn có thể truy cập trang cái này để biết cấu hình tiếp theo. Sau đó, chạy các lệnh sau để cài đặt các thư viện Ruby cần thiết.

gem install bundler
script/configure_bundler
bin/bundle install --full-index
RAILS_ENV=production bin/rake assets:precompile

Cuối cùng, hãy khởi động máy chủ bằng cách chạy lệnh sau

./script/server

FAQs

Is Diaspora free?

Yes, this social network tool is free and provides easy procedures to set up on servers.

Is Diaspora open source?

Diaspora is open source and comes with detailed documentation regarding development and deployment.

What is Diaspora?

Diaspora is a free social network tool that is an alternative to Facebook due to its rich features and integrations.

Is Diaspora decentralized?

In fact, this free social platform is based on decentralization where anyone can host a pod on their own premises.

Does Diaspora offer integrations?

Yes, it is highly extensible and offers integration with other major social platforms such as Twitter and Tumblr.

Khám phá

Bạn có thể tìm thấy các liên kết sau có liên quan:

 Tiếng Việt