Phần mềm quản lý mật khẩu nguồn mở tốt nhất

Quản lý mật khẩu Sản phẩm nguồn mở

Phần mềm quản lý mật khẩu nguồn mở tốt nhất

Người quản lý mật khẩu cho phép người dùng lưu trữ mật khẩu, chia sẻ thông tin đăng nhập trên toàn nhóm một cách an toàn và dễ dàng đăng nhập vào các ứng dụng khác nhau bằng một mật khẩu chính.

Phần mềm quản lý mật khẩu hàng đầu bao gồm

Logo giữ
Phần mềm quản lý mật khẩu miễn phí KeePass Keepass là một trong những phần mềm Trình quản lý mật khẩu miễn phí phổ biến nhất chủ yếu được phát triển cho Windows. Nó cũng hỗ trợ MacOS, Linux, Android và iOS.
Logo Passbolt
Phần mềm quản lý mật khẩu miễn phí Passbolt Passbolt là một trình quản lý mật khẩu dễ sử dụng. Nó có thể được tích hợp vào các máy chủ để các nhóm ở cấp độ công ty có thể dễ dàng lưu trữ và truy cập mật khẩu.
Mật khẩu logo an toàn
Phần mềm quản lý mật khẩu miễn phí Password Safe Mật khẩu an toàn cung cấp giao diện an toàn, đơn giản và dễ hiểu, giúp mọi người có thể truy cập được cho mọi người thuộc mọi nền tảng và kiến ​​thức kỹ thuật.
 
Logo bitwarden
Phần mềm quản lý mật khẩu miễn phí Bitwarden Bitwarden là một trình quản lý mật khẩu nguồn mở an toàn, miễn phí và miễn phí. Nó có thể được sử dụng cả cá nhân và triển khai cho sử dụng kinh doanh là tốt.
Logo PSONO
Phần mềm quản lý mật khẩu miễn phí Psono PSONO là một trình quản lý mật khẩu nguồn mở được thiết kế cho các nhóm. Nó có thể được tự lưu trữ ở phía khách hàng và có mã hóa nhiều lớp để bảo mật tối đa.
 Tiếng Việt