Phần mềm FormBuilder

FormBuilder Trình tạo mẫu miễn phí

Tạo các mẫu hình thức có thể định cấu hình với các điều khiển tùy chỉnh

Kéo và thả các tính năng để xây dựng các biểu mẫu với một chồng tùy chọn phong phú bao gồm hỗ trợ đa, nhiều tùy chọn cấu hình và một số phương thức hành động.

Tổng quan

Trong thế giới của các nhà xây dựng mẫu web, FormBuilder được phát triển trong jQuery để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất. Có rất nhiều phần mềm xây dựng biểu mẫu nguồn mở có sẵn, nhưng FormBuilder nổi bật do tài liệu toàn diện của nó có sẵn liên quan đến cả phát triển và sử dụng. Có một bộ đôi FormBuilder và FormRender là hai plugin khác nhau hoạt động cùng nhau để cung cấp giao diện kéo và thả để xây dựng các loại hình thức khác nhau. FormBuilder quản lý các yếu tố biểu mẫu, trong khi FormRender hiển thị kết quả của các biểu mẫu được tạo. Theo như khả năng mở rộng của dự án FormBuilder, có thể mở rộng rất nhiều nơi người dùng có thể tạo các plugin tùy chỉnh để đáp ứng các trường hợp sử dụng kinh doanh. Có một hướng dẫn đầy đủ có sẵn trong tài liệu liên quan đến việc viết các plugin tùy chỉnh. FormBuilder được viết trong Ecmascript 6 (ES6); Do đó, sự phát triển của các plugin mới diễn ra bằng cách sử dụng tiêu chuẩn ES6 của JavaScript. FormBuilder cũng cung cấp hỗ trợ cho các khung JavaScript phổ biến như AngularJS và ReactJS với tích hợp i18n tích hợp. Tùy chọn thú vị nhất mà bạn sẽ tìm thấy là các biểu mẫu nhiều trang nơi bạn có thể xây dựng nhiều biểu mẫu cùng một lúc bằng cách tạo các tab mới trong giao diện người dùng kéo và thả.

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu thiết lập FormBuilder bao gồm:

 • node.js & gt; = 10.9.0
 • NPM

Đặc trưng

Sau đây là các tính năng chính của FormBuilder

 • Hình thức nhiều trang
 • Kéo và thả UI
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Dễ dàng mở rộng
 • Viết bằng ES6
 • Hỗ trợ plugin tùy chỉnh
 • Hỗ trợ cho các khung đầu tiên JavaScript phổ biến
 • I18N Tích hợp
 • Linh hoạt
 • Khả năng tải các tệp JS/CSS bên ngoài

Hướng dẫn cài đặt

Bước đầu tiên để thiết lập FormBuilder cục bộ là sao chép repo:

 git clone https://github.com/kevinchappell/formBuilder

Khi bạn đã nhân bản repo chạy các lệnh sau:

 cd form-builder
 npm install 

Chạy lệnh sau để khởi động ứng dụng:

 npm start

 Tiếng Việt