ERP nguồn mở hàng đầu

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Phần mềm mã nguồn mở

Tùy chọn phần mềm ERP miễn phí tốt nhất cho các doanh nghiệp

Công cụ ERP giúp các công ty quản lý và tự động hóa quy trình công việc kinh doanh. Chọn hệ thống ERP phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn từ các hệ thống ERP nguồn mở hàng đầu.

Phần mềm ERP nguồn mở hàng đầu bao gồm

Phần mềm ERP miễn phí ERPNext ERPNext là phần mềm ERP miễn phí và nguồn mở dựa trên Python để quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh.
Phần mềm ERP miễn phí Dolibarr Dolibarr là một trong những phần mềm ERP & CRM nguồn mở phổ biến cho bất kỳ loại hình và quy mô kinh doanh nào.
Phần mềm ERP miễn phí metasfresh Metasfresh là phần mềm ERP nổi bật dựa trên Java, được đóng gói đầy đủ với các tính năng hiện đại.
 
Phần mềm ERP miễn phí Tryton Tryton là phần mềm ERP nguồn mở, có thể mở rộng, có thể mở rộng và 100% cho các công ty thuộc mọi thang đo.
Phần mềm ERP miễn phí WP ERP WP ERP là phần mềm ERP miễn phí và mở dựa trên WordPress. Quản lý trang web và ứng dụng kinh doanh từ một nền tảng duy nhất.
Phần mềm ERP miễn phí Odoo Gói công nghệ tiếp thị và kinh doanh miễn phí với các tính năng nâng cao để hình thành các chiến dịch tiếp thị, giám sát các cơ hội bán hàng và kiểm soát các nhiệm vụ bán hàng.
 
Phần mềm ERP miễn phí inoERP Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp ERP nguồn mở cho doanh nghiệp của mình và bạn cần một giải pháp dựa trên web đơn giản và dễ sử dụng. Sau đó, Inoerp là một trong những lựa chọn bạn có thể có ..
Phần mềm ERP miễn phí iDempiere Idempiere là phần mềm ERP miễn phí và mở được xây dựng trên Java. Được tích hợp với các tính năng quản lý quan hệ khách hàng hiện đại (CRM) và quản lý chuỗi cung ứng (SCM).
 Tiếng Việt