Ansible - Công cụ triển khai phần mềm miễn phí

Ansible Công cụ triển khai miễn phí

Công cụ triển khai phần mềm miễn phí để triển khai các ứng dụng

Tự động hóa quy trình triển khai phần mềm với công cụ triển khai nguồn mở. Dễ dàng xử lý quản lý cấu hình, điều phối và cung cấp nội bộ.

Tổng quan

Ansible là một công cụ triển khai phần mềm miễn phí. Nó là một hệ thống tự động hóa phần mềm không có tác nhân và đa nền tảng. Nó rất đơn giản để sử dụng và thiết lập, vì vậy các nhà phát triển không cần các kỹ năng đặc biệt để làm việc với các tệp cấu hình. Công cụ triển khai nguồn mở này giúp các nhóm tự động hóa các quy trình xây dựng, thử nghiệm và triển khai phần mềm. Ngoài ra, Ansible là một trong những công cụ tự động hóa CNTT phổ biến giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ phức tạp như quản lý cấu hình, cung cấp đám mây và điều phối nội bộ. Kiến trúc Ansible bao gồm các thành phần như mô -đun, plugin, hàng tồn kho, playbook và API. Các mô -đun là các chương trình nhỏ mà Ansible đẩy đến các nút hoặc máy chủ từ xa. Các mô -đun được thực hiện bằng cách sử dụng playbook và sau đó loại bỏ khi hoàn thành. Các nhà phát triển có thể tạo các plugin để tăng cường chức năng. Ansible cũng đi kèm với một loạt các plugin mà các nhóm có thể sử dụng khi được yêu cầu. Ansible sử dụng một tệp duy nhất để lưu trữ thông tin của tất cả các máy như địa chỉ IP, cơ sở dữ liệu, máy chủ, v.v. Playbooks là một phần rất quan trọng của công cụ tự động hóa triển khai nguồn mở này. Playbook là các tệp dựa trên YAML đơn giản mô tả và thực hiện các tác vụ. Ansible được viết bằng Python. Giấy phép cho công cụ triển khai phần mềm miễn phí này là GPL-3.0.

Yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu để thiết lập ansible bao gồm:

 • Python 2.6 trở lên

Đặc trưng

Ansible có một danh sách tính năng tuyệt vời và một số trong số đó là:

 • Nguồn miễn phí và mở
 • Dễ dàng cấu hình và thiết lập
 • Có khả năng mở rộng cao
 • Quản lý cấu hình
 • Mạnh mẽ và linh hoạt
 • Triển khai ứng dụng
 • Dàn nhạc
 • Bảo mật và tuân thủ
 • Hỗ trợ các plugin
 • Không có đại lý

Cài đặt

Cài đặt bằng Ubuntu

Chạy các lệnh bên dưới để cài đặt Ansible.


$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ansible

Cài đặt bằng PIP

Thực hiện lệnh sau để cài đặt PIP (Trình quản lý gói Python).

$ sudo easy_install pip

Chạy lệnh để cài đặt ansible thông qua pip.

$ sudo pip install ansible
 Tiếng Việt