Zammad, Facebook ve Twitter ile bağlantılı Açık Kaynak Yardım Masası Yazılımıdır

Zammad Ücretsiz bilet sistemi

Facebook ve Twitter ile bağlantılı Açık Kaynak Yardım Masası Sistemi

Gelişmiş müşteri desteği sağlamak için bilet yönetimini popüler sosyal ağlarla ve e -posta hizmetine bağlayan ücretsiz bilet tabanlı müşteri destek sistemi

Genel Bakış

Zammad, çekici tasarım ve sosyal medya entegrasyonu ile ücretsiz ve açık kaynaklı yardım masası yazılımıdır. Birçok sosyal ağ ile entegre edilebilir; Facebook, Twitter, Telegram vb. Bu, Zammad’ı bilet yönetimini sosyal ağlarla birleştiren tek müşteri destek yazılımı yapar. Destek ekibiniz, telefon, e -posta, sohbet ve sosyal ağlar aracılığıyla müşteri sorularını kabul etmek, aktarmak veya cevaplamak için tek bir platformda farklı iletişim ortamlarını kullanabilir. Soruşturma yapan birey veya kuruluş hakkında ek bilgilerle biletleri kaçınılmaz olarak geliştiren Clearbit entegrasyonunu destekler. Zammad, çalışma saatleri kaydetmenize, iş ilişkisine dayalı e-posta alan adını atamanıza ve çoklu görevlere izin vermenize izin verir ve Elasticsearch tarafından desteklenen tam metin aramasını desteklemeye izin verir. En tatmin edici müşteri destek deneyimini sağlamaya yardımcı olabilecek tüm modern özellikleri destekler.

Sistem gereksinimleri

Zammad, yazılımın takip edilmesini gerektiren Ruby ve MySQL merkezli müşteri destek sistemidir.

 • Ruby 2.6.5+
 • MySQL 5.6+ / MariaDB 10.0+ / Postgresql 9.1+
 • Apache 2.2+ / nginx 1.3+

Özellikler

Zammad’ın temel özellikleri aşağıdadır

 • Kolay veri tarihlendirmesi
 • yükseliş
 • Bireysel alanlar
 • Anında değişiklikler
 • Kendi Bakışınız
 • Sohbet
 • Telefon
 • Çok dilli
 • Marka
 • Görevler
 • Otomatik
 • Metin modülleri
 • Kalıcı işaretleme
 • Tam metin arama
 • Güvenlik
 • Twitter entegrasyonu
 • Müşteri arayüzü
 • VIP
 • Harici kimlik doğrulama
 • Zammad Gömülü

Kurulum

Zammad’ı Debian 7’ye yükleyin, 8 / ubuntu 16.04 / ubuntu 18.04 (nginx & amp; mysql ile)

Önkoşul

apt-get update 
apt-get install curl git-core patch build-essential bison zlib1g-dev libssl-dev libxml2-dev libxml2-dev sqlite3 libsqlite3-dev autotools-dev libxslt1-dev libyaml-0-2 autoconf automake libreadline6-dev libyaml-dev libtool libgmp-dev libgdbm-dev libncurses5-dev pkg-config libffi-dev libmysqlclient-dev mysql-server nginx gawk libimlib2-dev

Kullanıcı Ekle

useradd zammad -m -d /opt/zammad -s /bin/bash 
echo "export RAILS_ENV=production" >> /opt/zammad/.bashrc 

MySQL kullanıcısı Zammad Oluştur

 mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/debian.cnf -e "CREATE USER 'zammad'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Your_Pass_Word'; GRANT ALL PRIVILEGES ON zammad_prod.* TO 'zammad'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;" 

Zammed al

su - zammad
curl -O https://ftp.zammad.com/zammad-latest.tar.gz
tar -xzf zammad-latest.tar.gz
rm zammad-latest.tar.gz 

Ortamı kurun

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
source /opt/zammad/.rvm/scripts/rvm
echo "source /opt/zammad/.rvm/scripts/rvm" >> /opt/zammad/.bashrc
echo "rvm --default use 2.6.5" >> /opt/zammad/.bashrc
rvm install 2.6.5
gem install bundler

Zammed’i yükle

bundle install --without test development postgres
cp config/database/database.yml config/database.yml

MySQL kullanıcısı, geçiş & amp; Adaptörü MySQL2 & AMP; Veritabanını Zammad olarak değiştirin \ _prod.

vi config/database.yml 
rake db:create 
rake db:migrate 
rake db:seed 
rake assets:precompile

Zammed’i başlat

rails s -p 3000 &>> log/zammad.log &
script/websocket-server.rb start &>> log/zammad.log &
script/scheduler.rb start &>> log/zammad.log &

Nginx yapılandırma ve amp; nginx’i yeniden başlatın

exit
cp /opt/zammad/contrib/nginx/zammad.conf /etc/nginx/sites-available/zammad.conf

Yerel olarak test etmiyorsanız, “localhost” sunucu adınızı alan adınıza değiştirin

vi /etc/nginx/sites-available/zammad.conf
ln -s /etc/nginx/sites-available/zammad.conf /etc/nginx/sites-enabled/zammad.conf
systemctl restart nginx

Http: // localhost adresine gidin ve göreceksiniz

 • “Zammad’a hoş geldiniz!”, Orada yönetici kullanıcınızı oluşturmanız ve diğer temsilcileri davet etmeniz gerekir. Tebrikler! Zammad’ı Nginx’e başarıyla yüklediniz
 Türkçe