GIT - Versionskontrollsystem

Git Gratis versionskontrollprogramvara

GRATIS versionskontrollverktyg för källkodhantering

Distribuerat versionskontrollsystem för hantering av alla typer av projekt. Håller reda på mjukvaruresurser och gör effektiva utvecklingsprocesser.

Översikt

I verkliga livet arbetar flera utvecklare med ett enda projekt parallellt. Varje utvecklare arbetar med enskilda uppgifter eller en del av ett stort uppdrag. Det är mycket svårt att hantera koden och sedan integrera ändringar från alla utvecklare. Därför måste vi ha VCS -system (versionskontrollsystem) för att hantera detta användningsfall. Version Control System (VCS) är programvara som gör det möjligt för utvecklare att samarbeta och behålla en fullständig arbetshistoria. Versionskontrollsystemet gör det möjligt för utvecklare att arbeta samtidigt och håller en historia av varje version. De viktigaste typerna av VC: er är: centraliserad versionskontroll och distribuerad versionskontrollsystem. Git är ett gratis och öppen källkod ** versionskontrollsystem **. Det används ofta för att hantera projektkällkod i mjukvaruutveckling. Detta ** versionskontrollverktyg ** hjälper till att lagra kod, spåra historien om versioner och sammanfoga kodändringar. Det kan också återgå till den tidigare versionen av koden vid behov. ** Open Source Git **: s sätt att tänka på dess data är den stora skillnaden mellan GIT och andra VC: er som subversion. ** Källkodhanteringsverktyg ** Annat än Git Store -data som en lista över ändringar och lagra dem som en samling filer. GIT -versionskontroll behandlar data som en serie filmersystem. Det tar en ögonblicksbild av alla dina filer och lagrar en hänvisning till den ögonblicksbilden. Git är ett kraftfullt ** Distribuerat versionskontrollsystem ** som kommer med funktioner som snabb, implicit säkerhetskopiering, säkerhet, grenning och många fler. Den använder SHA1 (säker hashfunktion) för att namnge och tagga objekt. Det är väldigt enkelt att hantera grenar i Git. Utvecklare kan enkelt skapa, ta bort och slå samman grenar. Detta ** versionskontrollsystem ** har tre huvudstater för dina filer som arbetskatalog, iscensättning och lokalt arkiv. Först lägger användaren till alla ändringar i arbetskatalogen, lägger sedan till iscensättningsområdet och förbinder sig slutligen till förvaret.

Systemkrav

GIT har inga unika kriterier för installation. Kontrollera installationsavsnittet.

Funktioner

  • Öppen källa
  • Distribuerat system
  • Kompatibilitet
  • icke-linjär utveckling
  • grenning
  • Lättvikt
  • Fart
  • Pålitlig
  • säker

Installation

Installera på Linux

Kör nedanför kommandot för RPM-baserad distribution såsom RHEL eller CentOS.

sudo dnf install git-all

Kör kommando för debianbaserad distribution som Ubuntu.

sudo apt install git-all

Installera på macOS

Använd kommandot nedan på Mavericks (10.9) eller högre.

git --version

Det kommer att uppmana dig att installera det, om du inte redan har installerat ..

Installera på Windows

Besök https://git-scm.com/download/win och nedladdningen startas automatiskt för ditt operativsystem.

FAQs

What is Git?

Git is a Distributed Version Control system (DVCS). It enables developers to keep track of changes and revert them.

What is the difference between Git and SVN?

Git is a distributed version control system, whereas SVN is a centralized one. Git has faster push/pull operations, whereas SVN has slower push/pull operations. Git also allows you to make commits while offline.

Is Git open source?

Git is a free and open source version control software. The source code of Git is available on Github.

What is a repository in Git?

In Git, a repository is a location where Git saves all of the files. Git can store files in either a local or remote repository.

How can you create a repository in Git?

The command “git init” can be used to create a repository.

 Svenska