GRATIS & Open Source Social Network Tool

Diaspora Gratis socialt nätverksplattform

Självhostad integritetsorienterad socialt nätverk

Diaspora är ett gratis decentraliserat socialt nätverksalternativ till Facebook. Det ger dig kontroll över data, sociala anslutningar och rika kommunikationsfunktioner.

Översikt

Diaspora är ett gratis, öppet källkods socialt nätverksverktyg. Det är rikfunktion och levereras med självhosting. Arkitekturen för denna företags sociala nätverksprogramvara stöder decentralisering där vem som helst kan vara värd för en pod. Men det är snabb, lätt och lätt att vara värd på dina egna servrar. Vidare är denna gratis samarbetsprogramvara mycket säker, erbjuder den största datasekretessen och låter användare göra anslutningarna enligt sina intressen. Diaspora låter användare göra grupper, dela dokumenten, ljud/videofiler och flera chattalternativ med emojis. Dessutom kan deltagarna reagera på inläggen, omlätta dem tagg och nämna andra deltagare som använder hashtags. Faktum är att detta decentraliserade sociala nätverk gör det möjligt för dig att skapa separata grupper för vänner, familj och kollegor. Framför allt kan användare dölja sin identitet medan de kommunicerar med de andra deltagarna i nätverket. Diaspora erbjuder integration med andra stora sociala medieplattformar som WordPress -konton, Tumblr och Twitter. Detta sociala nätverksverktyg är skriven i Ruby, Ruby on Rails tillsammans med några input från andra språk som JavaScript och Haml. Vidare finns det en livlig gemenskap som aktivt svarar på frågor och buggar. Dessutom är all dokumentation tillgänglig när det gäller utveckling och distribution.

Systemkrav

Kraven för att installera diaspora inkluderar:

  • Ruby, Rubygems
  • Mysql, Redis, OpenSSL
  • Git, Bundler, Imagemagick

Funktioner

Diaspora erbjuder följande nyckelfunktioner:

  • självhostad
  • Decentralisering
  • Integration med Twitter & Tumblr
  • integritetsorienterad
  • nämner, taggar, emojis, reaktioner
  • Intressebaserade grupper
  • utdragbar

Installations instruktioner

Kör följande kommando för att installera paketen

yum install tar make automake gcc gcc-c++ git net-tools cmake libcurl-devel libxml2-devel libffi-devel libxslt-devel wget redis ImageMagick nodejs libpq-devel

Kör följande kommandon för att ställa in användare för diaspora

adduser diaspora chmod 755 /home/diaspora su - diaspora cd ~

Skapa därefter en användare med förmånen att skapa databaser.

CREATE USER diaspora WITH CREATEDB PASSWORD '<password>';

När alla förutsättningar har installerats kör följande kommando för att klona källkoden.

cd ~
git clone -b master https://github.com/diaspora/diaspora.git
cd diaspora

Kopiera konfigurationsfilerna

cp config/database.yml.example config/database.yml
cp config/diaspora.toml.example config/diaspora.toml

Användarnamn: Se till att använda det rätta användarnamnet du skapade för diaspora. Lösenord: Se till att använda rätt lösenord för den användare som är skapad för diaspora.

Du kan besöka detta -sidan för ytterligare konfigurationer. Kör sedan följande kommandon för att installera de rubinbibliotek som krävs.

gem install bundler
script/configure_bundler
bin/bundle install --full-index
RAILS_ENV=production bin/rake assets:precompile

Slutligen, starta servern genom att köra följande kommando

./script/server

FAQs

Is Diaspora free?

Yes, this social network tool is free and provides easy procedures to set up on servers.

Is Diaspora open source?

Diaspora is open source and comes with detailed documentation regarding development and deployment.

What is Diaspora?

Diaspora is a free social network tool that is an alternative to Facebook due to its rich features and integrations.

Is Diaspora decentralized?

In fact, this free social platform is based on decentralization where anyone can host a pod on their own premises.

Does Diaspora offer integrations?

Yes, it is highly extensible and offers integration with other major social platforms such as Twitter and Tumblr.

** Utforska **

Du kan hitta följande länkar relevanta:

 Svenska