Enkel inloggning Open source -programvara

Bästa gratis och öppen källkod SSO -lösningar

Ställ in centraliserad autentiseringsserver för flera pålitliga applikationer. Kontrollera alla organisatoriska appar åtkomst och användarhantering från en plats.

Topp SSO -lösningar inkluderar

Gratis SSO -lösning IdentityServer IdentityServer är en öppen källkodsram som använder OpenID Connect och OAuth 2.0 för att uppnå enstaka skyltar, fungerar som en enda autentiserings- och auktorisationsserver för flera applikationer.
Gratis SSO -lösning KeyCloak KeyCloak är ett annat open source -alternativ för att tillhandahålla identitets- och åtkomsthantering med Single Sign On (SSO). Det tillhandahåller ut ur rutan för att snabbt lägga till identitetshantering och enstaka tecken på funktioner.
Single Sign On Software
Gratis SSO -lösning CAS CAS är ett annat open source -alternativ för att tillhandahålla auktorisation, SSO och federation. Det är flerspråkigt och stöder multifaktorautentisering med hjälp av biljettbaserade och andra standardprotokoll.
 
Gratis SSO -lösning Authelia Authelia är ett annat open source-alternativ för att tillhandahålla 2F-autentisering med enstaka inloggningsfunktioner. Det fungerar genom att samarbeta med omvända proxyer som Nginx, Traefik och Haproxy.
Federated Identity Management System
Open Source Identity Server WSO2 WSO2 är ett annat open source -alternativ för att tillhandahålla kundidentitet och åtkomsthanteringssystem. Det fungerar som ett skyddande säkerhetsskikt över företagets nätverk genom att använda Web Services Security Technologies.
Multi Factor Authentication Software
Gratis SSO -lösning OpenIdentityPlatform OpenIdentityPlatform är ett annat open source-alternativ som ger enstaka inloggning med en enkel inloggning och sömlös integration med molnbaserade applikationer. Det är säkert och utvecklarvänlig identitetsleverantör.
 
Gratis SSO -lösning FreeIPA FreeIpa är ett annat open source -alternativ SSO -sultion för Linux/UNIX -baserad nätverksmiljö. Det är skrivet i Python och tillhandahåller flera användargränssnitt som Web UI, CLI och JSONRPC API.
 Svenska