ESPOCRM är PHP -baserat Open Source CRM -verktyg.

EspoCRM Marknadsföringsautomationsprogramvara

Open Source Sales Management & Marketing Automation Software

Gratis programvara för hantering av kundrelationer som gör analys av kundens handlingar och beteende enklare så att de kan öka produkt- eller serviceutvecklingen.

Översikt

ESPOCRM är öppen källkod för kundrelationshanteringsprogramvara som underlättar användare att gå in, visa och utvärdera deras företags relationer med kunder och medarbetare. Det är ett snabbt och flexibelt webbaserat CRM-system som kommer att göra analys av kundens beteende och åtgärder enklare och enklare. Så du kan förbättra dina tjänster eller produkter för att uppfylla särskilda önskningar och krav. Det är Ultimate Marketing Automation Software för spel, underhållning, utbildning, detaljhandel, bank- och tillverknings- och turistindustri. Den har robust och intuitiv instrumentpanel som gör integration med din affärsapplikation i en smidig process och stöder användaren att hitta fler framtidsutsikter och utvärdera sina projekt, företag och människor. ESPOCRM tillhandahåller flera försäljningsautomationsfunktioner, t.ex. Leadgenerering, möjligheter till möjligheter, kontonhantering. Dess smidiga e -postintegration och automatiska e -postarkiveringsfunktionslänkar inkommande e -post med motsvarande poster. Espocrm har också sociala webbfunktioner, t.ex. Aktivitetsström och följ posten.

Systemkrav

ESPOCRM är PHP och MySQL Base Customer Relationship Management Software. Det kräver följande programvara.

 • PHP 7.2+
 • MySQL 5.7+ / Mariadb 10.1+
 • Apache 2.2+ / Nigix

Funktioner

Espocrm är berikad med alla moderna marknadsförings- och försäljningsautomationsfunktioner. Huvudfunktioner inkluderar

 • Kampanjer
 • Mass e -postmarknadsföring
 • Mass Mail S Merge
 • Mållistor
 • Leads
 • Möjligheter
 • Konton
 • Kontakter
 • E -postkonton
 • utgående e -postmeddelanden
 • E -postmallar
 • E -postmappar
 • Epostsignatur
 • E -postfilter
 • Mass -e -post
 • Möten
 • samtal
 • Uppgifter
 • Skicka inbjudningar till deltagare.
 • Google Calendar Sync
 • Outlook Calendar Sync
 • delad kalender
 • Aktivitets flöde
 • Följa-knapp
 • fall -e-post till fall
 • Kundportal
 • Kunskapsbas

Installation

Installation med Github

Se först till att du har installerat alla beroenden. Klona sedan det senaste Espocrm -förvaret i dokumentrotmapp:

  git clone https://github.com/espocrm/espocrm
  cd espocrm

Ställ in lämpliga behörigheter för kataloger och filer

  find . -type d -exec chmod 755 {} + && find . -type f -exec chmod 644 {} +;
  find data custom client/custom -type d -exec chmod 775 {} + && find data custom client/custom -type f -exec chmod 664 {} +;
  chmod 775 application/Espo/Modules client/modules;

Alla filer ska ägas och gruppägas av WebServer-processen. Det kan vara www-data, daemon, apache, www, etc.

  cd <PATH-TO-ESPOCRM-DIRECTORY> 
  chown -R <OWNER>:<GROUP-OWNER> .;

Öppna nu din webbläsare och skriv webbadressen nedan för att komma åt ESPOCRM Web Installer Wizard. http://yourdomain.com/espo Följ installationsguidstegen. Din Espocrm -webbplats är klar.

 Svenska