Bästa open source DevOps -verktyg

DevOps -verktyg Open Source -produkter

Bästa open source DevOps -verktyg

DevOps Technologies samlar utvecklings- och driftsteam genom att kombinera programvaruutveckling och IT -verksamhet. Det fokuserar på ständig leverans av tjänster

Verktyg som används i DevOps inkluderar

Portainer logotyp
DevOps Tool Portainer Portainer är ett kraftfullt och lätt contianerhanteringsgränssnitt som gör att du enkelt kan bygga, hantera och underhålla Swarm och Kubernetes -miljöer.
Apache mesos logotyp
DevOps Tool Apache Mesos Apache Mesos är en klusterhanterare som ger effektiv resursisolering och delning över distribuerade miljöer. Det hanterar också arbetsbelastningar med databaser
Kubernetes logotyp
DevOps Tool Kubernetes Kubernetes, även känd som Kube, är ett open source container orkestrationssystem som används för att automatisera distribution, skalning och hantering av containeriserad applikation
 
OpenShift -logotyp
DevOps Tool OpenShift Redhat OpenShift är branschstandard Kubernetes -distribution och en familj av programvaruprogramvaror. Det fokuserar på användarupplevelse och appsäkerhet.
Docker Multiple Containers Application
DevOps Tool Compose En applikation kan bestå av flera containrar som kör olika tjänster. Docker Compose är ett användbart verktyg som hjälper till att påskynda processen med flera container.
 Svenska