Blender to aplikacja do edycji open source do wideo

Blender Oprogramowanie do edycji wideo typu open source

Cycles render oparte na silniku bezpłatna aplikacja do edycji wideo

Blender zapewnia wbudowany edytor sekwencji wideo. To bezpłatne narzędzie do tworzenia wideo zawiera szeroką gamę funkcji, takich jak cięcia wideo, maskowanie wideo i wiele innych.

Przegląd

Blender to bezpłatna aplikacja do edycji open source do wideo. Opiera się na edytorze sekwencji wideo, który działa z blenderem. Istnieją opcje łączenia wielu kanałów wideo i dodawania efektów. To bezpłatne narzędzie zapewnia wysokiej jakości animacje. Pozwala zintegrować różne klipy wideo i zastosować różne zanikanie i efekty, aby stworzyć ostateczny film. Ponadto możesz zsynchronizować dźwięk z wideo. To oprogramowanie do edycji wideo typu open source zawiera główne widoki, sekwencer, podgląd i sekwencer/podgląd. Ponadto istnieje opcja umożliwiająca wyłączenie edytora sekwencji wideo. Ponadto w tym bezpłatnym pamięci podręcznej RAM i pamięci podręcznej dyskowej występuje rodzaj holowania. Oferuje bardzo logiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika. Blender jest napisany w C, C ++ i Python z pełną dokumentacją dotyczącą wdrażania i rozwoju. Ponadto ta aplikacja do edycji wideo zapewnia olbrzymie, animację, renderowanie, modelowanie rurociągów 3D, kompozycję, symulację i śledzenie ruchu. Ten edytor wideo typu open source można wdrożyć na wszystkich popularnych platformach, takich jak macOS, Windows i Linux.

Wymagania systemowe

Wymagania dotyczące skonfigurowania miksera obejmują:

 • Linux / Windows / MacOS wersja 10.13 High Sierra lub nowsze
 • Xcode
 • Git
 • Cmake
 • Svn

Cechy

Blender oferuje następujące kluczowe funkcje:

 • Otwarte źródło
 • Podgląd na żywo
 • Mieszanie audio
 • Wizualizacja fali
 • Efekty i animacje
 • Kontrola prędkości
 • Przejścia
 • Dostosowania warstw
 • Filtry
 • Synchronizacja
 • KLUCZOWE KLUCZOWE
 • Obsługa dodawania obrazów

Instrukcje Instalacji

Po zainstalowaniu warunków wstępnych uruchom następujące polecenie, aby utworzyć katalog dla kodu źródłowego.:

  mkdir ~/blender-git
  cd ~/blender-git

Teraz uruchom następujące polecenie, aby sklonować pliki kodu źródłowego:

  git clone https://git.blender.org/blender.git

Następnie uruchom następujące polecenia:

  cd blender
  make update

Następnie zbuduj blender, uruchamiając następujące polecenie w terminalu:

  cd ~/blender-git/blender
  make

Wreszcie, po udanej kompilacji, możesz znaleźć Blender.App gotowy do uruchomienia w ~/blender-git/build \ _darwin/bin.

FAQs

Is Blender good for video editing?

Blender is an open source software that provides video editing capabilities along with wide range of features such as 3D models creation, animations, effects and more.

Is Blender video editor free?

Yes, Blender is completely free video making tool.

Can you make movies in Blender?

Yes, you can make animated movies using this open source video editor. However, it offers live preview and filters to make professional movies.

Is Blender easy for beginners?

Beginners can start video editing using this open source video editing software. Moreover, it comes with comprehensive documentation.

Does Blender edit 4k?

Yes, Blender has the capacity to edit 4k video on almost any computer.

 Polski