Ansible - narzędzie do wdrażania bezpłatnego oprogramowania

Ansible Bezpłatne narzędzie wdrażania

Narzędzie do wdrażania bezpłatnego oprogramowania do wdrażania aplikacji

Zautomatyzuj przepływy pracy wdrażania oprogramowania za pomocą narzędzia wdrażania open source. Łatwo obsługa zarządzanie konfiguracją, orkiestracją wewnątrz usług i udostępnianie.

Przegląd

Ansible to ** narzędzie do wdrażania oprogramowania **. Jest to bez agentów i systemu automatyzacji oprogramowania. Jest bardzo prosty w użyciu i konfiguracji, więc programiści nie potrzebują specjalnych umiejętności do pracy z plikami konfiguracyjnymi. To ** narzędzie wdrażania open source ** pomaga zespołom w zakresie automatyzacji procesów tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania. Ponadto Ansible jest jednym z popularnych silników automatyzacji IT, które upraszcza złożone zadania, takie jak zarządzanie konfiguracją, dostarczanie w chmurze i orkiestracja wewnątrz serwisu. Architektura Ansible składa się z komponentów, takich jak moduły, wtyczki, zapasy, podręczniki i interfejsy API. Moduły to małe programy, które Ansible popycha do węzłów lub zdalnych hostów. Moduły są wykonywane za pomocą podręczników, a następnie usuwają po zakończeniu. Deweloperzy mogą tworzyć wtyczki w celu zwiększenia funkcjonalności. Ansible jest również wyposażony w szereg wtyczek, z których zespoły mogą korzystać w razie potrzeby. Ansible używa pojedynczego pliku do przechowywania informacji wszystkich maszyn, takich jak adresy IP, bazy danych, serwery i tak dalej. Podręczniki są bardzo ważnym elementem tego ** narzędzie do automatyzacji wdrażania open source **. Playbooki to proste pliki oparte na YAML, które opisują i wykonują zadania. Ansible jest napisane w Pythonie. Licencja na to ** narzędzie do wdrażania oprogramowania ** to GPL-3.0.

Wymagania systemowe

Wymagania dotyczące konfiguracji ansible obejmują:

 • Python 2.6 lub więcej

Cechy

Ansible ma doskonałą listę funkcji, a niektóre z nich to:

 • Bezpłatne i open source
 • Łatwe do skonfigurowania i konfiguracji
 • wysoce skalowalne
 • Zarządzanie konfiguracją
 • potężny i elastyczny
 • Wdrożenie aplikacji
 • orkiestracja
 • Bezpieczeństwo i zgodność
 • Obsługuje wtyczki
 • bez agentów

Instalacja

Instalowanie za pomocą Ubuntu

Uruchom poniżej polecenia, aby zainstalować Ansible.


$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ansible

Instalowanie za pomocą PIP

Wykonaj następujące polecenie, aby zainstalować PIP (Menedżer pakietów Python).

$ sudo easy_install pip

Uruchom polecenie, aby zainstalować ansible przez PIP.

$ sudo pip install ansible
 Polski