Dolibarr - Enterprise Resource Planning Software

Dolibarr Gratis ERP -software

Gratis Enterprise Resource Planning Software voor bedrijven

Beheer alle bedrijfsactiviteiten vanaf één website met een uitstekende open source ERP- en CRM -software. Geschikt voor kleine, middelgrote en grote bedrijven.

Overzicht

Dolibarr is een uitstekende gratis en open source voor Enterprise Resource Planning Software Software. Het is het meest geschikt voor elk type en de grootte van het bedrijfsleven. Elke organisatie van klein tot grootschalige kan het volgens hun vereisten overnemen. Het is robuust, betrouwbaar en uitbreidbaar platform met een actieve community. Dollibarr is gebaseerd op een modulaire architectuur en ontwikkelaars kunnen de gewenste functies tijdens de installatie selecteren. Deze webgebaseerde ERP heeft een indrukwekkende en moderne functies ingesteld zoals CRM, Sales, HR, CMS, e-commerce, POS, Marketing en nog veel meer. Integreer het met applicaties van derden via de REST API zoals PayPal, Stripe, Paybox, Google Maps, Google Contacten, Google Agenda, Magento, WooCommerce en nog veel meer. Bovendien kan het uitbreidbaar zijn en kunnen ontwikkelaars het aanpassen aan hun behoeften. De markt heeft echter een groot aantal beschikbare modules en ontwikkelaars kunnen die modules ook gebruiken. Het is een van de Top Open Source ERP -systeem dat wordt geleverd met uitgebreide documentatie. Bovendien kan het ook door ontwikkelaars worden gebruikt om hun eigen modules en voor configuratie te maken. Het is gratis ERP -oplossing die in PHP geschreven en MySQL gebruikt om informatie op te slaan. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd op privé -server die helpt om volledige controle over gegevens te behouden. Verder kan het worden geïnstalleerd op Windows-, Linux- en Mac -besturingssystemen. De licentie voor deze open source Enterprise Resource Planning Software is GPL.

Systeem vereisten

Dolibarr is op PHP en MARIADB gebaseerde open source ERP -software. Huidige vereisten voor Dolibarr zijn onder meer:

 • Webserver (nginx / apache)
 • php 7.1 of groter
 • MARIADB

Functies

Dolibarr heeft een uitstekende functielijst en sommige zijn:

 • Content Management System (CMS)
 • e-commerce
 • Point of Sale (POS)
 • Mogelijkheden
 • Voorstellen
 • Werknemersbeheer
 • Product- en voorraadbeheer
 • Financiën en facturering
 • Marketing
 • Project management
 • API
 • Integratie met externe apps
 • Open source

Installatie

Erpnext installeren op Ubuntu 18.04

Update en upgrade apt.


sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade

Installeer nginx.

sudo apt-get install nginx

Voer hieronder opdracht uit om MariaDB te installeren.

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Voer de onderstaande opdrachten uit om de MARIADB -server te beveiligen. Beantwoord de vragen wanneer gevraagd.

sudo mysql_secure_installation

Maak verbinding met Mariadb Server.

sudo mysql -u root -p

Maak een database met de naam Dolibarr.

CREATE DATABASE dolibarr;

Maak een database -gebruiker genaamd Dolibarruser. Vervang het wachtwoord \ _her door uw eigen wachtwoord.

CREATE USER 'dolibarruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_here';

Geef de gebruiker volledige toegang tot de database.


GRANT ALL ON dolibarr.* TO 'dolibarruser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_here' WITH GRANT OPTION;

Bewaar aanpassingen en sluit.


FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Voer de onderstaande opdrachten uit om externe repository toe te voegen voor PHP-FPM-installatie.


sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Voer de onderstaande opdracht uit om pakketrepositories bij te werken.

sudo apt update

Commando uitvoeren om PHP 7.1 te installeren.


sudo apt install php7.1-fpm php7.1-common php7.1-curl php7.1-intl php7.1-mbstring php7.1-mcrypt php7.1-json php7.1-xmlrpc php7.1-soap php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-xml php7.1-cli php7.1-zip

Start nginx opnieuw.

sudo systemctl restart nginx

Voer de onderstaande opdracht uit om de nieuwste Dolibarr -release te krijgen.

cd /tmp && wget https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20ERP-CRM/7.0.2/dolibarr-7.0.2.zip

Uitbui en verplaatst het project naar Web Server Root Direrectory.


sudo unzip dolibarr-7.0.2.zip
sudo mv dolibarr-7.0.2 /var/www/html/dolibarr

Stel de juiste machtigingen in voor Dolibarr.


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dolibarr/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/dolibarr/

Maak Nginx -configuratiebestand voor Dolibarr.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/dolibarr

Kopieer en plak de onderstaande inhoud in het bestand en sla deze op. Vervang Voorbeeld.com door uw eigen domein.


server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/dolibarr;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name example.com;

  location / {
  try_files $uri $uri/ =404;    
  }

  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

}

Maak Symlink voor het Dolibarr -bestand.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/opencart /etc/nginx/sites-enabled/

Start nginx opnieuw.

sudo systemctl restart nginx

Volg de Wizard voor Dolibarr -installatie.

Ontdekken

Mogelijk vindt u de volgende links relevant:

 Nederlands