سیستم صفحه وضعیت منبع باز

صفحه وضعیت نرم افزار منبع باز

بهترین گزینه های سیستم وضعیت رایگان و منبع آزاد

لیست سیستم های صفحه وضعیت منبع باز را بررسی کنید. ابزار درست را انتخاب کنید و کاربران را در مورد قطع سیستم ، نگهداری برنامه ریزی شده و کاهش خرابی به کاربران اطلاع دهید.

سیستم صفحه برتر وضعیت منبع باز شامل

نرم افزار رایگان statuspage Cachet Cachet نرم افزار منبع باز است که به به حداقل رساندن خرابی کمک می کند. شرکت های بزرگ در سراسر جهان از CACHET برای برقراری ارتباط بهتر خرابی و قطع سیستم به مشتریان ، تیم ها و سهامداران خود استفاده می کنند.
نرم افزار رایگان statuspage Statping یک نرم افزار منبع باز برای نظارت رایگان از وب سایت ها ، برنامه های وب ، خدمات و API های شما. اعلان های خرابی و به موقع را در کانال های مختلف ارسال می کند. نسبتاً جدیدتر اما محبوبیت.
نرم افزار رایگان statuspage Monitoror مانیتور نرم افزار نظارت رایگان و منبع باز برای همه ابزارهای شما در یک مکان است. این ویژگی ها را برای نظارت بر کلیه خدمات محبوب مانند Gitlab ، Github ، Azure DevOps ، Pingdom ، Jenkins ، Travis CI ارائه می دهد.
 
سیستم صفحه وضعیت رایگان Staytus staytus نرم افزار صفحه وضعیت منبع باز وضعیت برای تولید وب سایتهای استاتیک یا سرور. حوادث ایجاد کنید و سایت خود را با CLI منتشر کنید و حتی با تولید وب سایت استاتیک هزینه سرور را کاهش دهید.
نرم افزار رایگان statuspage Statusfy Staytus برای نظارت بر ابزارها قدرتمند و دارای سیستم صفحه وضعیت منبع باز غنی است. اعلان های هشدارها را به مشترکان ارسال کنید و برای به روزرسانی حوادث با برنامه های شخص ثالث ادغام شوید.
نرم افزار رایگان statuspage Upptime Upptime یک مانیتور Uptime و سیستم صفحه وضعیت منبع باز است که توسط GitHub ساخته شده است. از اقدامات ، مسائل و صفحات GitHub برای نظارت بر نقاط پایانی و ارائه وب سایت وضعیت استفاده می کند.
 
 فارسی