توسعه سریع برنامه چارچوب های منبع باز

بهترین چارچوب توسعه سریع برنامه کاربردی منبع باز

یک چارچوب توسعه سریع برنامه ، معماری کامل و ابزارهای RAD را برای تسریع و ساده سازی روند توسعه فراهم می کند.

چارچوبهای برتر توسعه سریع برنامه شامل می شود

بستر توسعه سریع برنامه
چارچوب RAD رایگان CUBA Platform Cuba Platform یک پلت فرم توسعه سریع برنامه کاربردی منبع باز در سطح شرکت است. این چند زبانه ، مقیاس پذیر است و با پشتیبانی LDAP و SAML احراز هویت مبتنی بر OAUTH2 را ارائه می دهد.
چارچوب RAD رایگان QuickApp QuickApp نرم افزار منبع باز برای الگوی توسعه سریع برنامه با کاربران کامل و قابلیت های مدیریت نقش ها است. این سیستم عامل متقاطع است و یک داشبورد منطقی ساده را ارائه می دهد.
چارچوب RAD رایگان Jhipster Jhipster یکی دیگر از بستر های منبع باز منبع باز برای ساخت برنامه های وب تجاری است. این پایان در چارچوب بوت Sprint Java Sprint و Angular ، React.js و Vue.js برای قسمت جلویی به همراه گزینه های DB متعدد ارائه می دهد.
 
نرم افزار توسعه سریع برنامه
چارچوب RAD رایگان li3 LI3 یکی دیگر از نرم افزارهای RAD منبع باز است که با آخرین ویژگی های زبان PHP نوشته شده است. این نرم افزار توسعه سریع برنامه چند زبانه است ، از بسیاری از گزینه های DB پشتیبانی می کند و یک راهنمای توسعه کامل را ارائه می دهد.
چارچوب RAD رایگان Apache Isis Apache Isis یکی دیگر از نرم افزارهای RAD منبع باز است که در جاوا نوشته شده است. این ویژگی های بسیاری را برای سهولت در فرایندهای توسعه مانند Multitenancy ، Byte Buddy ، Lombok ، ادغام های شخص ثالث و موارد دیگر پشتیبانی می کند.
 فارسی