نرم افزار بهره وری منبع باز رایگان

بهره وری دفتر نرم افزار منبع باز

بهترین نرم افزار بهره وری دفتر منبع آزاد و آزاد

با استفاده از بهترین نرم افزار بهره وری آزاد و منبع باز ، وظایف بهره وری اداری خود را ساده تر کنید.

نرم افزار بهره وری عالی دفتر شامل

آرم Open Office Apache
بهره وری دفتر Apache Open Office Apache Open Office یکی از گزینه های خوب Microsoft Office است که آیا می خواهید با اسناد متنی ، صفحه گسترده یا ارائه ها کار کنید.
آرم Libreoffice
بهره وری دفتر LibreOffice به دلیل دیجیتالی شدن ، جهان بدون کاغذ بیشتر پیش می رود. از این رو تقاضا برای نرم افزار بهره وری اداری نیز افزایش یافته است.
آرم NeoOffice
بهره وری دفتر NeoOffice NeoOffice یک مجموعه بهره وری 100 ٪ رایگان و منبع باز است. این یک نرم افزار عالی است اگر می خواهید از نرم افزار مایکروسافت تغییر دهید اما چیزی ارزان تر که در این حالت 100 ٪ رایگان است.
 
آرم FreeOffice
بهره وری دفتر FreeOffice FreeOffice یک نسخه کامل و رایگان از Office Softmaker است. این بهترین گزینه جایگزین دفتر است. این شامل سه برنامه اصلی مورد نیاز برای هر مجموعه بهره وری اداری است.
Calligra جایگزین منبع باز برای دفتر است
بهره وری دفتر Calligra مجموعه Calligra شامل کلماتی به عنوان Microsoft Word Alternative ، برگه ها به عنوان Microsoft Excel Alternative و مرحله به عنوان Microsoft PowerPoint Alternation است.
 فارسی