راه حل های هوش تجاری

نرم افزار اطلاعات تجاری نرم افزار منبع باز

ابزارهای اطلاعاتی تجاری منبع باز با امنیت داده ها

نرم افزار اطلاعات کسب و کار زیرساختی را برای ارائه بینش داده ها و تجزیه و تحلیل تجارت فراهم می کند. استراتژی تجاری خود را با نرم افزار BI ارتقا دهید.

نرم افزار برتر اطلاعات کسب و کار شامل

راه حل اطلاعات تجاری
نرم افزار اطلاعات تجاری رایگان Matomo MATOMO یک نرم افزار هوش و تجزیه و تحلیل در سطح شرکت است. این حریم خصوصی ، امنیت داده ها را ارائه می دهد و به کاربران اجازه می دهد داده های GA را از وب سایت ها و کاربران نامحدود وارد کنند.
ابزار گزارش اطلاعات تجاری
نرم افزار اطلاعات تجاری رایگان Plausible قابل قبول یک راه حل جایگزین برای Google Analytics است. این ابزار گزارشگری اطلاعات کسب و کار بسیار حریم خصوصی محور ، کوکی کم است و ویژگی هایی مانند ادغام کنسول جستجوی Google و موارد دیگر را ارائه می دهد.
راه حل اطلاعات کسب و کار شرکت
نرم افزار اطلاعات تجاری رایگان Countly Coully یکی دیگر از راه حل های جایگزین اطلاعات شرکت سازمانی است. این برنامه نظارت سایت ، اعلان های فشار ، ردیابی رویدادهای سفارشی ، توسعه افزونه سفارشی و موارد دیگر را ارائه می دهد.
 
بهترین ابزار راه حل اطلاعات و تجزیه و تحلیل تجارت منبع باز
نرم افزار اطلاعات تجاری رایگان HyperCable Hypercable هوش تجاری و تجزیه و تحلیل جایگزین خدمات ترافیک وب سایت Google Analytics است. ابزارهای Hypercable Source BI و Analytics Intelligence Business به تجارت آنلاین کمک می کند تا با اثبات داده های زمان واقعی ، منجر به افزایش منجر و فروش خود شوند.
راه حل تجزیه و تحلیل داده های منبع باز شرکت و راه حل اطلاعات کسب و کار
نرم افزار اطلاعات تجاری رایگان Posthog Posthog یکی دیگر از نرم افزارهای گزارش دهی تجاری رایگان است. این برنامه ضبط رویداد خودکار ، ادغام خارجی ، ردیابی تبدیل/نگهداری ، ضبط جلسه و موارد دیگر را ارائه می دهد.
 فارسی