Το καλύτερο λογισμικό ελέγχου έκδοσης

Έλεγχος έκδοσης ανοιχτού κώδικα Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Δωρεάν και καλύτερες επιλογές λογισμικού ελέγχου έκδοσης

Ελέγξτε τη λίστα με το καλύτερο λογισμικό ελέγχου έκδοσης. Ένα σύστημα ελέγχου έκδοσης επιτρέπει στους προγραμματιστές να παρακολουθούν τις αλλαγές και να συνεργάζονται στα έργα.

Το λογισμικό ελέγχου κορυφαίων εκδοχών περιλαμβάνει

Δωρεάν λογισμικό ελέγχου έκδοσης Git Το GIT είναι ένα δωρεάν σύστημα ελέγχου έκδοσης και ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση κώδικα λογισμικού και βοηθά τις ομάδες να εργάζονται παράλληλα.
Δωρεάν λογισμικό ελέγχου έκδοσης Subversion Το Subversion είναι δημοφιλές και το κεντρικό σύστημα ελέγχου εκδοχής ανοιχτού κώδικα για τις ομάδες να εργάζονται ταυτόχρονα σε ένα μόνο έργο.
Δωρεάν λογισμικό ελέγχου έκδοσης Mercurial Το Mercurial είναι ελεύθερο και το σύστημα ελέγχου διανομής διαμεσολάβησης ανοιχτού κώδικα που διαχειρίζεται οποιοδήποτε μέγεθος και τύπο έργου.
 
Δωρεάν λογισμικό ελέγχου έκδοσης GitLab Το Gitlab είναι μια πλατφόρμα DevOps δωρεάν και ανοικτού κώδικα με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου έκδοσης πλήρους λειτουργίας.
Δωρεάν λογισμικό ελέγχου έκδοσης Bazaar Το Bazaar είναι ένα εξαιρετικό σύστημα ελέγχου έκδοσης δωρεάν και ανοικτού κώδικα. Επιτρέπει στις ομάδες λογισμικού να χρησιμοποιούν κεντρικά και κατανεμημένα μοντέλα αποθετηρίων.
 Ελληνικά