Διαχείριση έργου Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Το καλύτερο δωρεάν και λογισμικό διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα

Το λογισμικό διαχείρισης έργων σάς βοηθά να σχεδιάσετε έργα, να προγραμματίσετε εργασίες, να διαχειριστείτε τις ομάδες, την κατανομή των πόρων, την παρακολούθηση των εκδόσεων και τη διαχείριση αλλαγών.

Τα κορυφαία συστήματα διαχείρισης έργων περιλαμβάνουν

Το Redmine είναι το λογισμικό διαχείρισης έργων Ruby on Ruby on Rails
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Redmine Το Redmine είναι δωρεάν πλαίσιο διαχείρισης έργων παρέχει αναφορά σφαλμάτων, διαχείριση ομάδων και χαρακτηριστικά διαχείρισης γνώσης. Παρέχει επίσης διάγραμμα Gantt και προσαρμοσμένες αναφορές.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Phabricator Το Phabricator είναι ισχυρό σύστημα ανάπτυξης λογισμικού σας επιτρέπει να σχεδιάζετε χαρακτηριστικά, να παρακολουθείτε σφάλματα και κωδικό ελέγχου. Παρέχει συνεχή ενσωμάτωση με GIT και εσωτερικά κανάλια συνομιλίας.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Taiga Η Taiga είναι δωρεάν αίτηση διαχείρισης έργων για πολυλειτουργικές ευέλικτες ομάδες. Υποστηρίζει καθυστέρηση, Burn Down Chart, Kanban, Scrum και Sprint Planning.
 
Δωρεάν σύστημα διαχείρισης έργων OpenProject Το OpenProject είναι το εργαλείο σχεδιασμού και παρακολούθησης έργου ανοιχτού κώδικα για την απεικόνιση πολλαπλών έργων με κοινό χρονοδιάγραμμα. Προσφέρει επίσης δυνατότητες διαχείρισης πορείας προϊόντων και διαχείρισης εργασιών.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Kanboard Το λογισμικό Visual Project Management που βασίζεται σε μεθοδολογία του Kanban, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα, τα καθήκοντα και το ημερολόγιό σας σε ένα μέρος.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Tuleap Η Tuleap ισχυρίζεται ότι είναι το λογισμικό διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη και το DevOps. Πρόκειται για μια λύση για τη διαχείριση έργων, την παρακολούθηση του έργου και την ανάπτυξη λογισμικού.
 
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων MyCollab Το MyCollab όχι μόνο παρέχει τα πλούσια χαρακτηριστικά της διαχείρισης του έργου, αλλά παρέχει επίσης μεθόδους διαχείρισης πελατών και μεθόδους συνεργασίας στο διαδίκτυο.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων SprintApp Το Sprintapp είναι η διαχείριση έργων και το λογισμικό παρακολούθησης χρόνου. Είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσετε και απλό για ρύθμιση, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη λειτουργία της επιχείρησής σας και σε αυτό που κάνετε καλύτερα.
Δωρεάν λογισμικό διαχείρισης έργων Loomio Το Loomio είναι μια εφαρμογή ιστού ανοιχτού κώδικα που βοηθά τις ομάδες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις μαζί.
 
 Ελληνικά